Image Image Image Image Image Image Image Image Image

SF Hiswa

Kies een pagina

Opleidingen

Vergoeding voor scholing

Voor de watersportindustrie is een aantal trainingen en opleidingen ontwikkeld.

Bedrijven die onder de werkingssfeer van de cao Sociaal Fonds HISWA vallen, krijgen vanuit het Sociaal Fonds een tegemoetkoming in de kosten van de door de medewerker gevolgde training/of opleiding. De vergoeding is aangepast met ingang van 01-01-2024 (van toepassing voor opleidingen gevolg vanaf 01-01-2024). De regeling houdt in dat de werkgever maximaal twee dagen vergoed krijgt (maximaal € 200,00 per dag met een maximum van € 400,00 voor twee dagen) per werknemer per kalenderjaar. Voor cursussen BHV/EHBO geldt een maximale tegemoetkoming van € 100,00 per dag met een maximum van € 200,- voor twee dagen. De vergoeding bedraagt het factuurbedrag excl. BTW.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • De werkgever dient premie af te dragen aan het Sociaal Fonds HISWA;

  • Binnen drie maanden na afloop van de training of opleiding is een compleet ingevuld aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen, ingediend bij het secretariaat van het Sociaal Fonds HISWA.

Het aanvraagformulier kunt u per e-mail sturen aan het secretariaat van het Sociaal Fonds HISWA.