Image Image Image Image Image Image Image Image Image

SF Hiswa

Kies een pagina

Hét fonds voor de waterrecreatie!

Stichting Sociaal Fonds voor de Houten en Kunststoffen Jachtbouw alsmede Waterrecreatie-ondersteunende Activiteiten (Stichting Sociaal Fonds HISWA).

Bij het tot stand komen van de HISWA-CAO hebben cao-partijen afgesproken een Sociaal Fonds op te richten. Dit Sociaal Fonds is er ten behoeve van de financiering van door partijen aangeduide collectieve belangen binnen de bedrijfstak.

Wat doet het Sociaal Fonds?

Deze collectieve belangen zijn met name gericht op het verbeteren en op peil houden van de deskundigheid van de werknemers in de watersportindustrie. Zo kan het Sociaal Fonds bijvoorbeeld een vergoeding verstrekken voor scholingskosten van werknemers en stimuleert het jongeren een opleiding te kiezen in de watersportindustrie.

Premie Sociaal Fonds
De premie voor het Sociaal Fonds wordt betaald door de werkgever en bedraagt 0,6% van de bruto loonsom SV.

Wie beheert het Sociaal Fonds?

Het bestuur van het Sociaal Fonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers (HISWA-RECRON) en werknemers (CNV Vakmensen). Het bestuur beheert het fonds en bepaalt het beleid. De registratie, aansluiting, premieheffing en administratie van bedrijven die vallen onder de HISWA-CAO wordt – in opdracht van het bestuur van het Sociaal Fonds – uitgevoerd door Wissenraet Van Spaendonck.
Zie ook de kennisbank van HISWA-RECRON.

 


Het bestuur bestaat uit:
De heer drs. H. van Oord – HISWA-RECRON – voorzitter
Mevrouw J. Jonkers – CNV – penningmeester – vicevoorzitter
De heer M. Merks – HISWA-RECRON – bestuurslid
De heer E. Maas – CNV – bestuurslid