Image Image Image Image Image Image Image Image Image

SF Hiswa

Kies een pagina

Opleidingen

Voor de watersportindustrie zijn een aantal cursussen en trainingen ontwikkeld. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

HISWA-CAO-leden krijgen vanuit het Sociaal Fonds een tegemoetkoming in de kosten van de (door de medewerker gevolgde) training of opleiding. De regeling houdt in dat de werkgever per werknemer max. 2 dagen vergoed krijgt, ad € 160,00 per kalenderjaar (dus max. € 320,- per werknemer per jaar). Voor cursussen BHV/EHBO is maar een maximale tegemoetkoming mogelijk van € 80,- per dag.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Premie afdragen aan SF HISWA;

  • Binnen 3 maanden na afloop van de cursus een compleet ingevuld declaratieformulier insturen, voorzien van de gevraagde bijlagen.

Het declaratieformulier kunt u sturen aan het secretariaat van het SF HISWA en zal zo spoedig mogelijk worden verwerkt.