Image Image Image Image Image Image Image Image Image

SF Hiswa

Kies een pagina

Opleidingen

Uitbreiding vergoeding voor scholing

Voor de watersportindustrie is een aantal cursussen en trainingen ontwikkeld. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

Bedrijven die onder de werkingssfeer van de HISWA-CAO vallen, krijgen vanuit het Sociaal Fonds een tegemoetkoming in de kosten van de (door de medewerker gevolgde) training of opleiding. De regeling houdt in dat de werkgever per werknemer max. 2 dagen vergoed krijgt, ad € 160,00 per kalenderjaar (dus max. € 320,- per werknemer per jaar). Voor cursussen BHV/EHBO is maar een maximale tegemoetkoming mogelijk van € 80,- per dag. Voor 2020 is de tegemoetkoming uitgebreid naar een vergoeding van 5 trainingsdagen per jaar. De maximale vergoeding bedraagt dus € 800,00 in 2020.  Ook is in 2020 de vergoeding voor BHV/EHBO verhoogd naar maximaal € 160,00 per dag.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Premie afdragen aan SF HISWA;

  • Binnen 3 maanden na afloop van de cursus een compleet ingevuld declaratieformulier insturen, voorzien van de gevraagde bijlagen.

Het declaratieformulier kunt u sturen aan het secretariaat van het SF HISWA en zal zo spoedig mogelijk worden verwerkt.