Image Image Image Image Image Image Image Image Image

SF Hiswa

Kies een pagina

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij het Sociaal Fonds Hiswa door het vragenformulier in te vullen en naar ons  toe te sturen.

Wie ontvangt het loonsomopgaveformulier?

Alle bedrijven die bij het Sociaal Fonds Hiswa zijn aangesloten en onder de HISWA cao vallen. Uw bedrijf valt onder de HISWA cao als het één of meer van de onderstaande activiteiten uitvoert:

  1. Bouwen, afbouwen, aftimmeren, tuigen, uitrusten en vaarklaar maken van houten en kunststoffen pleziervaartuigen (of van onderdelen daarvan)

  2. Herstellen, onderhouden en verbouwen van houten en kunststoffen pleziervaartuigen (of van onderdelen daarvan)

  3. Uitvoeren van dienstverlenende activiteiten in de waterrecreatie (bijvoorbeeld jachthavens en verhuur) in combinatie met onderhoud en reparaties aan pleziervaartuigen

  4. Repareren en onderhouden van metalen pleziervaartuigen voor meer dan 50% van het totale aantal arbeidsuren én lid zijn van HISWA Vereniging én waaraan dispensatie is verleend voor de cao metaalverwerkingsbedrijf.

Premie inning en loonsomgegevens: hoe zit het?

U heeft van ons een loonsomopgaveformulier ontvangen. Deze ontvangt u jaarlijks, zodat wij aan de hand van de ingevulde gegevens uw premie kunnen berekenen die u aan het Sociaal Fonds Hiswa dient af te dragen. Deze premie bedraagt 0,6% van uw loonsom.

Wat moet u invullen?

U betaalt de premie achteraf, u dient dus de totale loonsom van alle werknemers in te vullen. Ook vragen wij u het aantal werknemers op te geven dat bij uw onderneming in dienst is en in welke schaal. Zo weten wij op hoeveel werknemers de cao van toepassing is. Dit geldt voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst, uitgezonderd stagiaires en vakantiewerkers.

Geen personeel?

Heeft u geen personeel in dienst? In dit geval vragen wij u dit aan ons door te geven door de verklaring van geen personeel naar ons toe te sturen. 

De loonsomuitvraag

Mocht u de loonsomuitvraag nog niet hebben ingevuld middels de link, die u eerder toegestuurd heeft gekregen? Dan kunt u deze alsnog invullen middels dit formulier.

Subsidieregeling studiekosten?

Het Sociaal Fonds Hiswa kent een subsidieregeling, waarbij u een tegemoetkoming kunt ontvangen in gemaakte studiekosten. U kunt per gevolgde studie of training een bedrag terugvragen tot EUR 320 per werknemer per jaar. Kijk hier voor meer informatie.